Home Uncategorized ສານສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຂອງ ພະນະທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ພະນະທ່ານ ແອນໂທນີ ຈອນ ບຣິນແກັນ

ສານສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຂອງ ພະນະທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ພະນະທ່ານ ແອນໂທນີ ຈອນ ບຣິນແກັນ

0

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021, ພະນະທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ ພະນະທ່ານ ແອນໂທນີ ຈອນ ບຣິນແກັນ ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕໍາແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.

ລາຍລະອຽດສານຊົມເຊີຍ ດັງນີ້